توجه فرمایید: این توکن یک بار مصرف بوده و فقط برای فعال سازی اکانت شما کاربرد دارد.
  • لطفا این توکن را در اختیار فرد دیگیری قرار ندهید
  • برای امنیت بیشتر خودتان شناسه آیپی شما ذخیره می گردد